Projektová kancelária archatelier, založená v roku 2005, je tvorená skupinou skúsených architektov so širokým diapazónom v tvorbe. Zastrešujeme komplexné služby klientom od spolupráce pri výbere nehnuteľnosti, návrh, zabezpečenie všetkých povolení pre výstavbu a užívanie až po samotnú realizáciu.

Nosnou filozofiou nášho ateliéru je – na základe doterajších skúseností z praxe – architektúra ako služba klientovi a spoločnosti, pri zachovaní individuálneho prístupu a maximálneho rešpektovania lokálnych daností každého riešeného priestoru. V súlade s touto filozofiou prebieha aj komunikácia a konzultácie s klientami.

Hlavným predmetom našej činnosti je kompletná predprojektová a projektová príprava stavieb a interiérov, spolupráca s klientom pri výbere dodávateľa a výkon občasného autorského dohľadu nad realizáciou.

Na základe viacročných skúseností s realizáciami interiérov ponúkame v prípade záujmu tiež zabezpečenie kompletnej dodávky interiéru v úzkej spolupráci s klientom.

Projektová kancelária disponuje vlastným technickým a softwarovým vybavením, čo spolu s aktívnou a korektnou spoluprácou s jednotlivými profesiami zabezpečuje komplexnosť a efektivitu našich služieb vedúcu k spokojnosti jednotlivých klientov.