Návrh a realizácia interiéru pre rodinný dom, Farebná ul., Bratislava

Rok 2015