Sanatórium KOCH

Rok 2010

Návrh interiéru sanatória KOCH v Bratislave.