Štúr Obchodná

Rok 2014

Nové prevádzky novovzniknuté reštaurácie Štúr na Obchodnej ul. v Bratislave.